Vấn đề kinh tế: Sửa đổi chính sách, đẩy mạnh cổ phần hóa
03/11/2017 15:44
(HanoiTV) - Theo số liệu của Cục tài chính doanh nghiệp, Bộ tài chính, từ đầu năm đến nay mới có 34 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án cổ phần hóa. Trong đó có 11/44 doanh nghiệp thuộc doanh mục doanh nghiệp nhà nước phải hoàn thành cổ phần hóa năm 2017. Tiến độ này đang rất chậm so với mục tiêu đề ra. Theo các chuyên gia, những kẽ hở trong cơ chế định giá đang là một trong những nguyên nhân khiến quá trình cổ phần hóa chậm trễ và tài sản của nhà nước có nguy cơ bị thất thoát.