Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Tháng đồng hành hỗ trợ người nộp thuế
06/04/2019 00:15
Triển khai Tháng hành động vì người nộp thuế tại 30 chi cục thuế trên địa bàn thành phố. Mọi thắc mắc của doanh nghiệp và cá nhân được hỗ trợ, tháo gỡ và giải đáp qua nhiều kênh khác nhau.