Vấn đề kinh tế: Thị trường chứng khoán phái sinh – những tín hiệu vui
08/10/2017 12:56
(HanoiTV) - Sự ra đời của chứng khoản phái sinh là một bước hoàn thiện thị trường chứng khoán, thị trường tài chính Việt Nam góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức. Việc có thêm công cụ đầu tư mới với tỷ suất sinh lợi cao cũng mang lại không khí sôi động hơn trên kênh dẫn vốn quan trọng này.