Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vấn đề kinh tế: Vốn cho kinh tế Thủ đô
29/06/2019 00:50
(HanoiTV) - Nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nền kinh tế thủ đô vượt qua khó khăn về vốn