Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Văn hóa sống: Xây dựng văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình
28/06/2020 08:47
Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình hòa thuận xã hội mới phồn vinh phát triển bền vững. Bởi vậy cách đây 20 năm, ngày 28/6 đã được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam nhằm tôn vinh mái ấm gia đình Việt Nam. Đây cũng là dịp để toàn xã hội cùng chugn tay xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc.