Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Văn hóa sống: Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em
06/06/2020 19:59
Năm nay,Tháng hành động vì trẻ em có chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em". Trong tháng này, rất nhiều hoạt động được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng,chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, gia đình về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em,công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.