Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Văn hóa sống: Không chủ quan trong phòng chống dịch Covid - 19
15/03/2020 11:40
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid 19, với tinh thần không chủ quan, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo trong phòng chống dịch Covid 19 ở những nơi công công cộng những nơi đông người tập trung; tuy nhiên để phòng chống dịch hiệu quả, phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi người dân đối với chính mình và cộng đồng xã hội.