Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Văn hóa sống: Văn hóa sống: Báo chí góp phần thay đổi văn hóa ứng xử trong xã hội
21/06/2020 15:18
Trong những năm gần đây văn hóa đạo đức bị xuống cấp, trong đó có cả văn hóa ứng xử trong cộng đồng đã được báo chí thông tin kịp thời, phân tích và đưa ra những cảnh báo kịp thời. Với sức mạnh công khai rộng khắp,tác động nhanh và mạnh, báo chí đã Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung đã phản ánh những thói hư tật xấu,những tồn tại trong đời sống văn hóa của người dân. Từ đó, góp phần củng cố những chuẩn mực văn hóa đạo đức tốt đẹp người Hà Nội.