Văn hóa và sự kiện: Gặp gỡ nghệ sỹ thể hiện hình tượng Hồ Chủ Tịch
21/05/2018 08:26