Văn hóa và sự kiện: Gặp gỡ nhà báo Mỹ Trà - tác giả cuốn sách ‘‘Trường Sa - nơi ta đến’’
18/03/2018 22:33