Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vang mãi Bài ca kết đoàn
20/01/2021 10:52
(HanoiTV) - Trưng bày chuyên đề "Bài ca kết đoàn" tại di tích Nhà tù Hỏa Lò đang mang đến cho công chúng những câu chuyện xúc động về những gia đình, dòng họ có nhiều người cùng chọn đi theo Đảng, theo Cách mạng. Đây là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.