Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

FM du lịch
Về thăm đất phật Chùa Hương
Về thăm đất phật Chùa Hương
25/01/2020 11:50 - 21 Lượt xem

(FM90) -  Chương trình "FM Du lịch" được phát sóng từ 10h - 11h sáng các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên sóng phát thanh Hà Nội FM tần số 90MHz.