Vì an ninh Thủ đô: Công an Thủ đô quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy
08/05/2018 08:57