Vì an ninh Thủ đô: Hiệu quả sau 5 tháng triển khai tuần tra kiểm soát địa bàn
11/11/2017 16:39