Vì an ninh Thủ đô: Lực lượng hậu cần kỹ thuật – 70 năm song hành cùng công an Thành phố
14/01/2018 19:39