Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vì sao số lao động đăng ký học nghề thời gian này tăng?
15/10/2019 21:15
(HanoiTV) - Hỗ trợ học nghề là một chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm nằm trong chuỗi chính sách của bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, hoạt động đào tạo nghề nhiều năm trước không hiệu quả, không thu hút được người học. Điều này đòi hỏi các đơn vị cơ sở phải tự làm mới mình để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường.