Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vì trẻ em: Chăm sóc trẻ bị xâm hại tình dục
21/04/2019 23:07
Trẻ em bị xâm hại sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất nặng nề, vì vậy tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời của các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng rất quan trọng để giúp trẻ phục hồi sau thương tổn.