Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vì trẻ em: Ma túy trá hình trong vỏ bọc thuốc lá cuốn và thuốc lá điện tử
05/05/2019 23:53
Trung tâm giám định ma túy Viện khoa học Hình sự của Bộ công an vừa phát hiện chất ma túy mới với công thức phức tạp chưa có trong danh mục ma túy ở Việt Nam. Đáng sợ là chất này được hòa tan vào thuốc lá cuốn và hộp thuốc lá điện tử.