Thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
21/10/2017 08:19 - 11 Lượt xem
(HanoiTV) - Hội nghị T.Ư 5, khóa XII đã ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết là một bước tiến mới, nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế.
MỚI NHẤT