Tăng cường quản lý đốt vàng mã, đổi tiền lẻ tại lễ hội
25/02/2018 14:44
(HanoiTV) - Đại diện Sở Văn hóa –Thể thao Hà Nội khẳng định, hiện nay vấn đề quản lý lễ hội đang được Sở và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện, trong đó xác định vấn đề cần tập trung lúc này là tăng cường quản lý việc đốt vàng mã, đổi tiền lẻ, đặt tiền lễ không đúng nơi quy định đang diễn ra tại các lễ hội trên địa bàn thành phố.