Bao giờ nhiếp ảnh được công nhận là di sản?
24/06/2017 22:41 - 43 Lượt xem
(HanoiTV) - Ảnh là một bộ phận tư liệu phản ánh chân dung, lịch sử, văn hóa, khoa học và nghệ thuật. Nhiếp ảnh là một trong những di sản thuộc lĩnh vực thông tin tư liệu trong danh mục công nhận di sản của UNESCO. Song, tại Việt Nam, cho tới nay, nhiếp ảnh chưa hề được công nhận là một loại hình di sản để được xếp hạng và bảo tồn.