Xem video Còn nhiều rào cản thủ tục hành chính trong nông nghiệp
Còn nhiều rào cản thủ tục hành chính trong nông nghiệp
18/08/2018 11:03
(HanoiTV) - Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cho nông sản. Tuy nhiên, những vướng mắc, đặc biệt là về thủ tục hành chính, lại đang trở thành rào cản khiến cho lĩnh vực này khó giữ chân được doanh nghiệp