Khi trò không ra trò và ứng xử thông minh của giáo viên
18/11/2018 21:39
HanoiTV
(HanoiTV) - Công cha, Nghĩa mẹ, ơn Thày, đó là điều mà mỗi người cần phải khắc ghi. Thế nhưng trong cuộc sống hôm nay, vẫn còn nhiều vụ việc học sinh vô lễ với thày, cô, đi ngược lại với đạo lý truyền thống, khiến nhiều người cảm thấy bị tổn thương
MỚI NHẤT