Vốn ODA tạo động lực phát triển doanh nghiệp tư nhân
22/06/2018 09:04
(HanoiTV) - Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất một cơ chế mới, trong đó, các doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ là đối tượng được tiếp nhận, sử dụng vốn ODA. Đây là một tín hiệu cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đang được tạo nhiều điều kiện hơn để phát triển.