Tiểu đoàn 5 – Điểm sáng phong trào thi đua quyết thắng
17/11/2018 20:39
(HanoiTV) - Là đơn vị chủ lực của trung đoàn bộ binh 692, sư đoàn 301, tiểu đoàn 5 thường xuyên hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện công tác chính trị, điển hình về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.