Sáng mãi tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh
17/02/2019 20:00
(HanoiTV) - Khi Tổ quốc lâm nguy, mỗi người dân Việt Nam đều đồng tâm hiệp lực đứng lên bảo vệ nền độc lập tự do, bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, đó đã là truyền thống, tinh thần được hun đúc hàng ngàn năm trong huyết quản biết bao thế hệ người Việt Nam. 40 năm về trước, cùng với quân dân cả nước, hàng nghìn sinh viên và giảng viên các trường đại học đã tình nguyện gác lại việc học hành, bỏ lại cây bút với giảng đường để cầm súng bảo vệ biên giới. Nhiều người trong số họ đã mãi mãi nằm lại nơi biên cương Tổ quốc, sự hi sinh đó tiếp tục được thế hệ ngày hôm nay khắc ghi.