Cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
21/11/2018 21:10
(HanoiTV) - Trong quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, một nội dung đáng chú ý hiện nay chính là yêu cầu thực hiện đồng bộ giải pháp cải cách, cắt giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho Doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh theo nội dung Nghị quyết 139/NQ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.