Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Việc cấp đất giãn dân ở phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai): "Dậm chân tại chỗ" đến bao giờ?
05/07/2019 20:54