Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố: Sẽ tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng
02/12/2019 23:24
(HanoiTV) - Nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng, UBND Thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Hà Nội trong giai đoạn 2019 - 2020. HĐND Thành phố cũng đã xây dựng dự thảo nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019.