Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Viện đào tạo Quốc tế - Học viện tài chính tuyển sinh chương trình DDP
07/07/2020 16:41
Năm nay, Chương trình liên kết đào tạo cấp hai bằng đai học (DDP) của Viện đào tạo quốc tế đã bước sang năm thứ 5 và nhận được sự quan tâm của học sinh và phụ huynh. Đây là chương trình được Viện Đào tạo Quốc tế liên kết với trường Đại học Greenwich (Vương Quốc Anh) xây dựng và triển khai nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về tài chính kế toán cho nền kinh tế.