Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Vững tin vượt qua dịch bệnh
29/04/2020 14:39
(HanoiTV) - Trong những ngày này, nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch, nhiều hoạt động hỗ trợ người khó khăn đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố nhận được sự đồng tình của đông đảo nhân dân.