Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xã hội hóa công tác xây dựng nông thôn mới
16/01/2021 16:22
(HanoiTV) – Xây dựng nông thôn mới là quá trình cần nguồn vốn đầu tư lớn và lâu dài. Vì thế, cần huy động nguồn lực của cả xã hội, trong đó nguồn lực từ xã hội hóa là rất quan trọng. Đặc biệt, với các địa phương có nguồn thu thấp, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.