Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng Chính phủ điện tử là nhiệm vụ cấp bách trong tình hình mới
03/06/2020 20:00
(HanoiTV) - Là một trong ba thành phố của Việt Nam được lựa chọn tham gia vào mạng lưới các thành phố thông minh của toàn châu Á, rất nhiều năm qua Thủ đô Hà Nội luôn xác định ứng dụng CNTT, cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm phục vụ tối đa người dân và doanh nghiệp.