Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng chính quyền điện tử - Bắt đầu từ cấp phường xã
01/06/2020 12:43
(HanoiTV) – Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng chất lượng hoạt động hệ thống một cửa, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng CNTT là các giải pháp để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục. Việc này đã tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính tại nhiều phường trên địa bàn Q. Hà Đông.