Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng nông thôn mới: Ba Vì với mục tiêu xây dựng nông thôn mới 2019
12/07/2019 20:35
(HanoiTV) - Đến nay huyện Ba Vì đã có 15 trên 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới đồng. Trong năm 2019 huyện phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn