Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng nông thôn mới: Bức tranh nông thôn mới trên quê hương Phú Xuyên
10/08/2019 00:39
(HanoiTV) - Phú Xuyên đã có những bước chuyển mình trên tất cả mọi lĩnh vực nhờ chương trình 02 về xây dựng nông thôn mới