Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng nông thôn mới: Chuỗi liên kết - xu hướng phát triển tất yếu của ngành chăn nuôi Thủ đô
31/05/2019 17:42
Xây dựng mô hình theo chuỗi được cho là giải pháp cho ngành chăn nuôi của thành phố tuy nhiên mô hình này còn thiếu va yếu