Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng nông thôn mới: Mô hình chuyển đổi thành công sau xây dựng nông thôn mới
18/05/2019 17:29
Cây dược liệu trồng theo hướng hữu cơ là hướng đi mới của ngành trồng trọt trên địa bàn huyện Sóc Sơn cho thu nhập cao và khẳng định hiệu quả kinh tế.