Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng nông thôn mới: Người sản xuất tự nâng cao ý thức với sản phẩm nông nghiệp làm ra
25/08/2019 00:04
(HanoiTV) - Sản xuất an toàn chính là hướng đi sống còn để sản phẩm làm ra được người tiêu dùng chấp nhận