Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng nông thôn mới: Phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch
18/10/2019 23:02
(HanoiTV) - Định hướng phát triển các mặt hàng nông sản tuyền thống găn liền với du lịch tại Sơn Tây