Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xây dựng nông thôn mới: Thanh Oai gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới
08/05/2019 00:46
Nỗ lực của huyện Thanh Oai trong xây dựng nông thôn mới để hoàn thành mục tiêu đề ra.