Xây dựng thị trấn Quốc Oai văn minh, giàu đẹp
12/01/2019 15:39
(HanoiTV) - Tiền thân là xã Hoàng Ngô (thuộc Phủ Quốc Oai), ngày 27/9/1989, theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, xã Hoàng Ngô được đổi tên thành thị trấn Quốc Oai, trở thành đơn vị hành chính của huyện Quốc Oai. 30 năm kể từ ngày đổi tên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đoàn kết xây dựng thị trấn phát triển, văn minh.