Xây dựng Thủ đô và đất nước: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường trục Tây Hồ Tây
16/11/2018 07:52