Xây dựng Thủ đô và Đất nước: Đầu tư để phát triển
20/04/2017 14:54 - 77 Lượt xem
(HanoiTV)- Nội dung chính của chương trình Xây dựng Thủ đô và Đất nước tuần này là vấn đề đầu tư để phát triển.