Xây dựng Thủ đô và Đất nước: Công tác lát đá tự nhiên vỉa hè
07/12/2017 14:58