Xây dựng Thủ đô và đất nước: Nỗi lo thiếu điện khu vực tây Hà Nội do vướng giải phóng mặt bằng
25/05/2018 16:19