Xem video Xây dựng Thủ đô và đất nước: “Tết sum vầy 2018” đến sớm với công nhân đường sắt Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Xây dựng Thủ đô và đất nước: “Tết sum vầy 2018” đến sớm với công nhân đường sắt
09/02/2018 08:45