Xây dựng Thủ đô và Đất nước: Xung quanh vấn đề về Luật hành chính đặc biệt
12/10/2017 09:16
(HanoiTV)- Nội dung chính của chương trình Xây dựng Thủ đô và Đất nước tuần này là xung quanh vấn đề về Luật hành chính đặc biệt.