Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xu hướng làm việc của giới trẻ trong cách mạng công nghiệp 4.0
07/01/2018 20:37
(HanoiTV) - Trong cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều việc do con người làm đã chuyển sang cho máy móc đảm nhận. Thực tế này đã dẫn đến sự thay đổi xu thế việc làm của giới trẻ ngày nay.