Đời sống / Kỹ năng Gia đình Tiêu dùng
Xuất cấp 71.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ trên 500.000 học sinh vùng khó khăn
28/08/2018 10:26
(HanoiTV) - Hơn 71.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia được Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp cho hơn 500.000 học sinh vùng đặc biệt khó khăn trên cả nước, năm học 2018-2019.

HanoiTV

Từ khóa: