Xuất nhập khẩu tăng cao nhờ thông quan nhanh chóng
15/04/2019 09:55
(HanoiTV) - Quý I năm 2019, ghi nhận xuất nhập khẩu tăng mạnh, thu nộp ngân sách toàn ngành hải quan đạt hơn 83 nghìn tỷ đồng. Có được kết quả trên là nhờ nền móng tập trung dữ liệu thông qua hệ thống VNACCS/VCIS, tích hợp công nghệ để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan.