Vấn đề kinh tế: Phát triển du lịch thành nghành kinh tế mũi nhọn
13/02/2017 10:48 - 30 Lượt xem
HanoiTV
Bộ Chính trị đã chính thức ban hành nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ngày 16/1 vừa qua. Sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, tài nguyên thiên nhiên; tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân; đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu và giải quyết căn cơ các vướng mắc, khó khăn của ngành Du lịch, Nghị quyết cũng đưa ra 8 nhóm giải pháp cốt lõi.
MỚI NHẤT
thời đại hoàng kim phần 4