Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Xung quanh vấn đề “Xóa bỏ viên chức suốt đời”
02/07/2020 21:18
(HanoiTV) – Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức – một trong những nội dung đáng chú ý kể từ ngày 1/7/2020 chính thức “Bỏ biên chế suốt đời” với viên chức. Chủ trương này xuất phát từ thực trạng là, dù đã có cơ chế, quy định để đánh giá, đào thải đối với đội ngũ công chức, viên chức nhưng dường như từ trước đến nay rất khó làm, cứ vào được Nhà nước là yên tâm ở đó.