Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ý thức chấp hành trong ngày đầu cách ly xã hội
01/04/2020 20:08
(HanoiTV) - Sau Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và tiếp đó là quyết định của UBND Thành phố Hà Nội về việc cách ly toàn xã hội, thể hiện sự quyết tâm của nhà nước và Thủ đô Hà Nội trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Một trong những nội dung quan trọng là các cơ quan nhà nước sẽ sử dụng CNTT làm việc tại nhà, chỉ thực sự cần thiết mới ra ngoài đường.